Anna föreläser på Nasvelldagen

Varmt välkommen till Märta Nasvelldagen 14 april! En dag med fokus på psykiatrins utmaningar, att förstå, förebygga och behandla psykisk sjukdom samt med möjlighet till frågor och diskussion. Årets tema är: Ätstörningar, dagens och morgondagens vård.

Anna ska föreläsa om ätstörningar i samband med graviditet och småbarnstid, med utgångspunkt ur hennes och Leone Miltons bok ”Mamma med ätstörning”. Kom och lyssna! Det är fri entré och ett jättefint program hela dagen, se nedan.

Här finns en artikel med Anna att läsa, med anledning av arrangemanget.

Nedan all information om programmet (lånat från Uppsala universitets hemsida):.

Tid: Fredagen 14 april, 12.45–16.30.
Plats: Gunnesalen, Psykiatrins hus, Akademiska sjukhuset, ingång 10.
Övrigt: Fri entré. Begränsat antal platser, finns möjlighet till streaming i annan sal. Presentationerna sker på svenska. På entréplan i Psykiatrins hus finns en utställning med information om verksamheten, föreningar, organisationer och pågående forskning från psykiatrin.

Program

12.45Huset öppnar för allmänheten
 
13.15–13.25Introduktion
Mia Ramklint, professor i barn- och ungdomspsykiatri
Roland Säll, verksamhetschef
Pia Röjdeby, brukarinflytandesamordnare

 
13.25–13.45Vad är ätstörningar?
Mia Ramklint, professor i barn- och ungdomspsykiatri
 
13.45–14.10Behandling för ätstörningar
Behandling för vuxna
Pia Rosling, leg. psykolog och Emelie Collin, leg. psykolog
Behandling för barn
Anna Törnmarck, leg. psykolog Anny Norek, leg. psykolog
 
14.10–14.25 Ätstörning under graviditet och småbarnstid
Anna Ehn, journalist och författare 
 
14.25–14.40Resan mot ett friskt liv
Madelene Ersson, verksamhetsledare Frisk & Fri, Uppsala
 
14.40–15.10Paus med forsatt utställning
 
15.10–15.35Prevention av ätstörningar
Ata Ghaderi, professor i klinisk psykologi, expert inom ätstörningsområdet
 
15.35–16.05Forskning som pågår!
Biologiska mekanismer vid ätstörningar
Janet Cunningham, specialistläkare i psykiatri, docent
Psykologiska mekanismer vid ätstörningar och den psykologiska behandlingen RO-DBT
Martina Isaksson, med dr, leg psykolog
 
16.05–16.15Nationell Högspecialiserad Vård (NHV)
Elisabeth Welch, avdelningschef, docent
Maria Stefansson, avdelningschef, specialistsjuksköterska  

 
16.15Avslutningsord
 

Om Märta Nasvelldagen

Märta Nasvelldagen tillägnas sjuksköterskan och donatorn Märta Nasvell. Hon kämpade hela sitt liv för att människor med psykisk sjukdom ska mötas av samma respekt som dem som drabbas av kroppslig sjukdom.

Psykiska sjukdomar orsakar mycket lidande och kan leda till att en livsbana förändras tillfälligt eller för alltid. Under de senaste decennierna har kunskapsläget förbättrats och psykiatrin har idag en stor arsenal av evidensbaserade behandlingar att erbjuda.

Men det finns fortfarande en stor brist på kunskap om hur hjärnan fungerar, både vid hälsa och vid psykisk sjukdom. Dessutom finns mycket annat som måste bekämpas, förutom okunskap, stigmatisering och fördomar, så även orsakerna till att patienter med psykisk sjukdom dör i förtid i kroppsliga sjukdomar.

Därför vill vi prata om psykiatrins alla utmaningar och ge möjlighet till frågor och en sund diskussion.

Välkomna!

Arrangör

Vetenskapsområdet för medicin och farmaci, institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet i samarbete med Verksamhetsområde psykiatri, Akademiska sjukhuset och Brukarorganisationerna i Region Uppsala.