Föreläsningar

Anna Ehn föreläser om ätstörningar för unga och för vuxna och ur olika perspektiv, och med utgångspunkt ur böckerna ”Vårfrost”, ”Ormen i mig”, ”Mamma med ätstörning” och ”Vägen mot det friska”. Självklart kan hon anpassa sin föreläsning utifrån de behov som beställaren har. 

För bokning av Anna Ehn, kontakta Författarcentrum Öst.  Det går också bra att kontakta Anna direkt, på anna (snabel-a) juniperusforlag.se

Nedan några förslag på vad Anna kan göra under sina föreläsningar:

Ätstörningar är ämne vi måste bli bättre på att bryta tystnaden runt. Så många mår dåligt, och sjukdomen påverkar även alla i den sjuka personens närhet. Att prata om ätstörningar på ett ansvarsfullt vis och med kunskap i botten är inte triggande. Tvärtom. Det är viktigt att vi samtalar mer om dessa svåra frågor. Motsatsen, att fortsätta vara tysta, är däremot farligt. 

MÅLGRUPP VUXNA: Min faktabok ”Vägen mot det friska” handlar om det svåra – men möjliga – att bli frisk från ätstörningar. Utgångspunkten är min egen erfarenhet av vägen ut ur sjukdomen. Jag intervjuar även tidigare drabbade som berättar om vad som hjälpt dem och hur de idag hanterar sin sårbarhet. Boken består också av mer faktabaserade kapitel där forskare och andra experter berättar vad vi vet om tillfrisknandet, och vad vi hoppas veta imorgon. Denna bok kan jag prata om för båda vuxna och unga vuxna och frågor jag diskuterar är: Hur blir man frisk? Vad innebär det att bli frisk? Varför är det så svårt att bli frisk från en ätstörning? Vad kan den anhöriga göra?

MÅLGRUPP VUXNA/UNGA: Att gå emot skammen – om skrivande och tillfrisknande. Om skrivandet som verktyg i tillfrisknadsprocessen, med utgångspunkt ur arbetet med mina egna böcker. Jag berättar om vad skrivandet har fyllt för funktion för mig genom livet, och hur arbetet med att formulera sig runt sina problem och erfarenheter kan bidra till att bryta skam och tystnad. Kan självfallet kombineras med olika former av skrivövningar.

MÅLGRUPP VUXNA/YRKESVERKSAMMA: För vuxna föreläser jag även med utgångspunkt ur faktaboken ”Mamma med ätstörning”, som jag skrivit tillsammans med Leone Milton och som handlar om ätstörningar i samband med graviditet och föräldraskap, ett vanligt men ouppmärksammat problem. Vi vill nå ut med fördjupad kunskap till alla som arbetar med den här gruppen, till exempel barnmorskor och andra som arbetar inom mödra- och barnhälsovården.

MÅLGRUPP GYMNASIET: På gymnasiet berättar jag om min senaste roman ”Ormen i mig”. Den handlar om Majken som söker sin identitet som frisk, efter år av ätstörningar. Det är en berättelse om kamp mot destruktiva mönster, men också om vänskap, kärlek och friheten i att dyka djupt under vatten. Den är skriven i dagboksform, vilket också är en bra utgångspunkt för samtal om skrivande, perspektiv och berättarröst. Föreläsningen kan självfallet också kombineras med olika former av skrivövningar.

Jag medverkar gärna vid temadagar och liknande om psykisk ohälsa.