Kalendarium

1 februari: Anna föreläser på Stockholms centrum för ätstörningar, SCÄ

14 mars: Föreläsning

20 mars: Föreläsning Tyresö kommun

17-18 mars: Littfest i Umeå. Juniperus förlag medverkar.

20 april: ”Att sluta fred med kroppen” Anna Ehn och Stina Wollter på Uppsala Litteratursällskap