Kalendarium

19 november: Juniperus förlag medverkar vid Gävle litteraturdagar, Gävlit. Anna finns på plats i Folkteaterns lokaler under lördagen.

10 december: Öppet hus och julmarknad på Ateljéföreningen Hospitalet i Uppsala, där Anna har sitt kontor.

11 december: Julmarknad i regi av tidskriften BizArt, med bokförsäljning i fokus.