Kalendarium 2023

1 februari: Anna föreläser på Stockholms centrum för ätstörningar, SCÄ

14 mars: Föreläsning Frisk & Fri

20 mars: Föreläsning Tyresö kommun

17-18 mars: Littfest i Umeå. Juniperus förlag medverkar.

14 april: Märta Nasvelldagen i Uppsala

19 april: Föreläsning Anhörigcentrum

20 april: ”Att sluta fred med kroppen” Anna Ehn och Stina Wollter på Uppsala Litteratursällskap

24 maj: Föreläsning Frisk & Fri

2 juni: Internationella ätstörningsdagen, digitalt panelsamtal Frisk & Fri

2 juni: Internationella ätstörningsdagen, lunchsamtal Pratamera