Litteraturstöd till Ormen i mig!

Glädjande nog har romanen Ormen i mig tilldelats litteraturstöd från Statens kulturråd, vilket innebär att den kommer att distribueras till 286 huvudbibliotek. Vilket Juniperus förlag tycker är fantastiskt! Att boken går att låna på biblioteket är så viktigt!

Litteraturstödet går till den fysiska boken. Ormen i mig finns ju också som e-bok och ljudbok på biblioteket. Och det är väldigt roligt att se att den blir utlånad i dessa format. I flera veckor har den till exempel legat på listan över mest utlånade ljudböcker för unga på Bibliotek Uppsala. Hurra!