Nio sanningar om ätstörningar

I syfte att spräcka myter har The Academy for Eating Disorders, en internationell sammanslutning av kliniker och forskare, sammanställt en lista med nio sanningar om ätstörningar. 

Nio sanningar om ätstörningar:

1. Många individer med ätstörningar ser friska ut även om de kan vara mycket svårt sjuka. 

2. Familjer får inte skuldbeläggas. De kan snarare vara en mycket värdefull tillgång i behandlingsarbetet. 

3. En ätstörningsdiagnos är en hälsokris som stör både individens och familjens möjligheter att fungera. 

4. Ätstörningar är inte ett val utan allvarliga tillstånd som påverkas av biologiska faktorer. 

5. Ätstörningar kan drabba alla oavsett kön, ålder, etniskt ursprung, kroppsform, vikt, sexuell läggning och socioekonomisk status. 

6. Ätstörningar är förknippade med förhöjd risk för både suicid och medicinska komplikationer. 

7. Arvs- och miljöfaktorer spelar en viktig roll i utvecklandet av ätstörningar. 

8.. Vem som drabbas av ätstörningar styrs inte enbart av gener. 

9. Det går att bli helt frisk från ätstörningar. Tidig identifikation och behandling är viktigt.