Vad är ätstörningar, och vad beror de på? Vilka olika diagnoser finns? Här hittar du fakta om ätstörningar. Informationen är hämtad från Kunskapscentrum för ätstörningar, KÄTS. Läs gärna mer på deras hemsida, som du hittar här.