Samtalets kraft på bokmässan

Så roliga och inspirerande dagar på bokmässan i Göteborg! Det var första gången jag, Anna, var på mässan i egenskap av utställare med egen monter. Det var en upplevelse! Bara att komma in i mässhallen på onsdagskvällen, när alla byggde sina montrar och lassade upp böcker och fixade med mattor, mikrofoner och belysning. Det bubblade av förväntan. 

Juniperus förlags monter var liten men låg bra placerad i närheten av de stora förlagen och med trevliga grannar på alla sidor. Några dagar före avresan fick jag en förfrågan om att dela monter med Anders Danell, vars nya bok ”Föraktad blir fursten” just kommit från tryckeriet. Absolut! Bara roligt att vara flera. Så Anders och Ann-Sofie dök upp på fredagen, och förbättrade monterinredningen med fler böcker, ballonger och affischer. Och en till roll-up!

Det som jag framförallt bär med mig från mässan är detta: alla möten och samtal med människor som har ätstörningar i sin närhet, antingen som själva är drabbade eller med ett barn, en syster, en partner, en elev som är sjuk eller som skvalpar runt i ett gränsland, kanske inte sjuk men inte heller frisk. Jag kände en stark medkänsla. All oro som de gav uttryck för. Den här sjukdomen tär, på relationer och på en själv.

Rent personligen fick jag bekräftat hur viktigt det är att fortsätta arbeta med de här frågorna.

På samma gång kände jag en kraft i att vi ändå hade de här samtalen, rätt upp och ner där på mässgolvet. De ägde rum och det var hoppfullt. Rent personligen fick jag bekräftat hur viktigt det är att fortsätta arbeta med de här frågorna, fortsätta skriva, prata, podda, försöka föra ut kunskap och göra det möjligt för fler att berätta.

Maria Carling, Anna Ehn, Erik Hemmingsso och Stina Wollter.

Själv hade jag två framträdanden under mässan med min nya bok ”Vägen mot det friska”. På lördagen var jag i Svenska Dagbladets monter tillsammans med Stina Wollter och Erik Hemmingsson, som just släppt boken ”Kriget mot kroppen”. Och på söndagen samtalade jag med Erik Lindgren Mata på Litteraturscenen.