Leone Milton, Karin Kajjan Andersson och Anna Ehn.

Spännande gäster i Ätstörningspodden!

Inspelningen av Ätstörningspodden startat!

Nu har vi, Anna Ehn och Leone Milton, intervjuat journalisten, kroppsaktivisten och den feministiska opinionsbildaren Karin Kajjan Andersson om hennes svåra bulimi, om hur hon föll tillbaka i ätstörda mönster under graviditeten och om hur kroppsaktivismen har hjälpt henne vidare. Vi pratar också om hennes bok Livsviktigt – en handbok i kroppspositivt föräldraskap.

Vi har även spelat in en intervju med Ata Ghaderi, psykolog, psykoterapeut och professor vid Karolinska institutet. I programmet fokuserar vi på hetsätningsstörning, den vanligaste men fortfarande så dolda ätstörningen.

Anna Ehn, Leone Milton och Ata Ghaderi.

Vi har också gjort ett avsnitt där vi själva pratar om våra bakgrunder och drivkrafter och varför vi vill starta den här podden. Vi pratar också om vår nya gemensamma bok, Mamma med ätstörning.

I Ätstörningspodden kommer du att få möta intressanta och kunniga personer, som ger nya, viktiga och olika perspektiv på ätstörningar. Premiär blir det i september.