Strålande recension i UNT!

Hurra! Så väldigt roligt att läsa Lina Östermans fina recension i UNT söndag 1 augusti.

Ingressen lyder:

Anna Ehn skriver för unga vuxna om en kvinnas sökande efter ny identitet efter många år med svår ätstörning.”Ormen i mig” är gripande läsning som belyser en sjukdom som ofta är svår för en utomstående att förstå.

Senare i texten skriver recensenten Lina Österman följande:

Det känns enkelt, äkta och därför extra plågsamt att ta del av det obotliga självföraktet och den förvridna synen på sig själv som Ehn låter berättarjaget uppvisa.

Varför, undrar man – maten som metod för en form av själslig/kroppslig kontroll, en sjukdom det är så svårt att helt befria sig ifrån och som obehandlad kan leda till döden? Boken ger inga svar, men förståelse. För Majken fanns det ingen särskild anledning till att hon blev sjuk, det var bara för att inte ”försvinna i tomma intet. För att … överleva?”.

Hur ska man skriva om ätstörning och den svåra vägen ur det så att det blir begripligt? Jo, precis just som Anna Ehn gör, i till synes aningslös dagboksform, rakt upp och ner, dag efter dag mellan hopp och förtvivlan.

Läs hela recensionen här.