OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vad är en ätstörning?

Gemensamt för många med ätstörning är en stark rädsla för att gå upp i vikt. Vikten och kroppsformen blir avgörande för hur personen värderar sig själv.

Ätstörningar kännetecknas av en allvarlig störning av hur en person äter eller hur han eller hon försöker kontrollera sin vikt. Men framförallt kännetecknas ätstörningar av hur man tänker och känner i förhållande till mat, ätande och sin egen kropp. Man blir mycket upptagen av tankar kring mat, ätande och i vissa fall sitt utseende, och många med en ätstörning är också väldigt självkritiska samt ställer höga krav på sig själva. Många funderar över sin vikt och hur man ser ut.

Flera provar olika dieter och träningsformer för att gå ner i vikt eller för att försöka förändra sin kropp. Men alla utvecklar inte en ätstörning för det. Då tankar om mat, ätande och kroppsform dominerar ens liv och påverkar ens mående, fysisk hälsa och social samvaro kan det vara fråga om en ätstörning.

Ätstörningar är mycket heterogena. Den kliniska bilden varierar stort från patient till patient. Det är också vanligt att personer med ätstörningar lider av andra allvarliga psykiska eller fysiska problem. Ångest och depression är de vanligaste psykiatriska diagnoserna som förekommer tillsammans med en ätstörning. 

De fyra vanligaste ätstörningsdiagnoserna är atypisk ätstörning, hetsätningsstörning, bulimia nervosa och anorexia nervosa. Läs mer om dem här.

Källa: Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS)